DRUMEL ENERGY s.r.o.

Historie a současnost společnosti

DRUMEL ENERGY s.r.o. je na trhu od roku 2017 a zabývá se kompletními dodávkami, revizemi a měřením veškerých elektroinstalací, ať už slaboproudých, tak silnoproudých. Zaměstnává skutečné odborníky v oboru, kteří se etablovali ze skupiny ČEZ, a.s. a mnohých jiných nadnárodních korporací.

Naše mise

Cílem naší společnosti je přinášet všem našim zákazníkům komplexní servis a zařídit pro něj vše od návrhu řešení, realizace díla, následné revize včetně připojení a v neposlední řadě i následného servisu po celou dobu užívání.

Naše vize do budoucna

Do budoucna bychom chtěli stále udržovat dosavadní komfort pro své a nové klienty, neustále se školit a držet krok s moderními trendy a navyšovat tak portfolio poskytovaných služeb v té nejvyšší kvalitě na trhu.

Silnoproud
Slaboproud
Měření a regulace
Revizní činnost
Ostatní činnost

Co umíme

Veškeré portfolio našich služeb

Silnoproud

Vnitřní elektroinstalace budov
Uzemění a hromosvody
Přípojky VN,NN
Výměny transformátorů
Výstavba trafostanic
Osvětlení ve výrobních halách
Výroba rozvaděčů

Objednat

Slaboproud

Datové rozvody
Přípojky slaboproudých systémů
Kamerové systémy
EPS
EZPS

Objednat

Měření a regulace

Měření a regulace kotelny
Měření a regulace vzduchotechnika
Měření a regulace výměníkových stanic

Objednat

Revizní činnost

Revize NN (nízké napětí)
Revize VN (vysoké napětí)
Revize bez omezení

Objednat

Ostatní činnost

Protipožární ucpávky a prostupy
Roční prohlídky plynových spotřebičů
Montáž a servis plynových spotřebičů

Objednat